Cena se Vám zdá vysoká? Běžné kroužky v tělocvičnách základních škol jsou levnější? Ano jsou levnější, ale většinou se jedná o lekce, kde nezřídka cvičí 20 a více dětí zároveň a instruktor není schopen se každému individuálně věnovat.

U nás poskytneme každému cvičenci individuální přístup v každé lekci.

kids_self_defence