Čtěte prosím přiložený text, který slouží jako rezervační řád

  • pro účast na sálových lekcích je nutné učinit na níže přiloženém odkazu ( přes zelené tlačítko rezervace lekcí ) registraci a následně rezervaci 
  • v kalendáři si přepínáte týdny pomocí šipek u kalendáře, číslo pod názvem lekce znamená počet přihlášených / maximální kapacita  (např. 6/18 znamená 6 přihlášených, maximální kapacita 18 a zbývá tedy 12 volných míst)

REZERVACE LEKCÍ


  • lekce se konají od 3 přihlášených, směrodatný je počet přihlášených hodinu před začátkem lekce (pokud nejsou 3 přihlášení, lekce se ruší)
  • rezervace čiňte s rozmyslem, nejzazší termín pro odhlášení vaší účasti na lekci je 3 hodin před začátkem lekce
  • Pokud se nestihnete odhlásit 3 hodiny před začátkem lekce, bude Vám při další návštěvě účtována PLNÁ ČÁSTKA za danou lekci
  • věříme, že rezervační systém bude sloužit pro váš komfort

Informace o zákaznících jsou uschovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme  s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.