Pro velký zájem opět zařazujeme do nabídky skupinových lekcí intervalový HIIT trénink se Sabčou.