Rozšiřujeme nabídku sálových lekcí o Filipino Martial Arts pod vedením Davida Volánka  👊
„Filipínská bojová umění jsou pro veřejnost charakterizovaná bojem se zbraněmi ( tyč a nůž ), avšak neméně účinná zůstávají i jako boj beze zbraně.
Filipínská bojová umění je potřeba chápat jako princip bojových technik a reakcí, který lze aplikovat na použití jakýchkoliv předmětů k vlastní sebeobraně“