Pro velký zájem doplněna lekce BodyForm v neděli vždy v 19:00hod.